Lukk This site will store cookies on your computer. If you continue to use our site you agree to the way we use cookies. You will only get this information once, therefore it will not be shown the next time you visit our site. Read more about cookie usage her

Miljøpolitikk

På SCAN COIN vet vi at all menneskelig aktivitet påvirker miljøet vårt, inkludert vårt eget. SCAN COIN forurensing på miljøet av faktorer som utslipp til luft, avfall produkter og forbruk av energi.

Ettersom vi er klar over dette, er vårt mål å redusere selskapets miljøpåvirkning. For å slå dette oppdraget i handling har vi iverksatt en rekke metoder som vil gi en bærekraftig miljømessig utvikling av vår organisasjon.

 environment

Følgende tiltak er tatt:

  • Vi vurderer miljøaspekter i alle deler av SCAN COIN virksomhet.

 

  • Vi utvikler og leverer våre produkter og tjenester slik at ingen unødig miljøpåvirkning oppstår.

 

  • Vi økonomiserer på råvarer, energi og vann og unngå avfall i all materialhåndtering.

 

  • Ansvarsområdene innenfor SCAN COIN er definert og godt kjent. Alle ansatte tar ansvar for miljøet i sitt daglige arbeid og følger gitte instrukser og rutiner. Når det er nødvendig, blir eventuelle avvik rapportert.

 

  • Vi opprettholder og oppfordrer våre ansattes engasjement, interesse og kunnskap innen miljøområdet. Utdanning av staben er utført ved behov. 

 

Vi ser miljøarbeidet innenfor SCAN COIN som et middel til konkurranse som gagner vårt selskap, vår markedsposisjon, våre produkter, ansatte og samfunn