Lukk This site will store cookies on your computer. If you continue to use our site you agree to the way we use cookies. You will only get this information once, therefore it will not be shown the next time you visit our site. Read more about cookie usage her

Produktguide

CIT & Tellesentraler Finans Institusjoner Sentralbanker & Myntverk Public Detaljhandel Offentlig transport

Utfordringer for CIT selskaper

Behandling av store mengder sedler og mynt er komplekst, kostbart og tidkrevende, noe som er grunnen til at et økende antall banker, butikker og andre brukere av løse kontanter outsourcer denne oppgaven til CIT selskaper.

Kontanter satt i system

Disse selskapene håndterer forvaltningen av hele kontantflyten - transport, telling, pakking, kontroll, lagring og distribusjon. CIT selskaper har skapt et integrert nettverk for CIT distribusjon og kontantbehandling. I sentrum av dette systemet er kjøpesentrene, som er på jakt etter de beste løsninger for å maksimere driftseffektiviteten og minimere kostnadene.

Integrasjon gir mer

Våre løsninger for tellesentraler er basert på et komplett utvalg av maskinvare, programvare og tekniske konsulenttjenester. Vi har mange års erfaring i samarbeid med tellesentraler for å høyne effektiviteten og optimere kontantbehandlingen. Vi ikke bare leverer produktivitetseffektive maskiner og utstyr for telling, sortering og pakking, men tilbyr også kompetanse på integrering av alle aspekter av tellesentralens virksomhet - et avgjørende element for å få et konkurransefortrinn.

Få mer informasjon om vårt brede utvalg av løsninger for CIT og tellesentraler.

Bank - revolusjon eller evolusjon?

Den selvbetjente trenden vokser stadig blant bankene i Europa og andre deler av verden. Selvbetjeningsmaskiner gjør det mulig for banker og kredittforetak å håndtere kontanter mer kostnadseffektivt slik at de bankansatte får en mer lønnsom og rådgivende rolle. Selvbetjening er også et konkurransedyktig våpen for bankene for å tiltrekke kunder med praktiske tjenester slik som for eksempel utvidet åpningstid. CDS, innskuddsautomater for mynt/sedler, er en del av den selvbetjente revolusjon.

Banken i dag

De siste årene har banken blitt et selvbetjent kontantsentrum i mange bankfilialer. Den tilbyr tjenester som ofte inkluderer CDS (deponeringsautomater) for innskudd av sedler og mynt, minibanker for kontantuttak, informasjonsterminaler, internett-tilgang, myntrulldispensere og vekslingsautomater for valuta. På sitt mest effektive, er en selvbetjent bank et kontor som håndterer alle former for kontanter.

Få en oversikt over våre innovative løsninger for finansinstitusjoner i bankkatalogen.

Sentralbanker & Myntverk

Vi har mange års erfaring i å møte de høye kravene til verdens ledende myntverk. Vi leverer optimaliserte løsninger i alle sentrale områder, fra kvalitetskontroll av nyprodusert mynt til pakking og etterbehandling av denne.

Ledende sensorteknologi gir våre kunder et konkurransefortrinn i nøyaktig kontroll av sedler og mynt og gir grunnlag for bedre produksjonskontroll. Vi tilbyr også et bredt spekter av emballasje og utstyr, slik at skreddersydde løsninger gir deg muligheter for å dra nytte av helautomatiske linjer.

Er du en spesialisert leverandør og en produsent med fokus på fleksible og gode løsninger, har vi produktporteføljen og kompetansen til å hjelpe deg med å konfigurere det komplette og mest kostnadseffektive system for ditt behov.

Få mer informasjon om vårt brede utvalg av løsninger for sentralbanker og myntverk

Hvor mange mynter har du hjemme?

50% av britiske husholdninger er klare til å veksle inn sine mynter

I Engelske hjem ligger det mye oppspart mynt. En undersøkelse viser at 50 % av befolkningen ville bruke en selvbetjent myntteller for å telle opp sine mynt hvis det var tilgjengelig.

Gjennomsnitt € 50 per transaksjon i Irland

Et irsk selskap eier og forvalter 60 innskuddsmaskiner i utsalgssteder over hele Irland. De har en opptelling på ca € 40 millioner i oppsparte småpenger fra irske husholdninger. Deres detaljhandel kunder drar nytte av det ekstra salget som tjenesten genererer, spesielt når selskapets egne undersøkelser viser at den gjennomsnittlige mynttransaksjonen er fra € 50 og oppover.

Innskudd over hele USA

I USA har en populær nasjonal dagligvarebutikk kjede installert selvbetjente mynttellemaskiner på mer enn 1500 utsalgssteder. Tjenesten har vært svært populært for kunder siden oppstarten, og anses som et profittsenter for selskapet.

Detaljhandel

De siste årene har detaljhandelen blitt møtt med utfordringene med å øke resirkulering av kontanter i butikken. Mange forhandlere har innsett at det er fordeler med gjenbruk av penger uten å måtte kjøpe disse tjenestene fra CIT selskaper. Dette krever sikre løsninger som er enkle å bruke for alle.

I tillegg tvinger den negative trenden i noen markeder, med flere og flere ran, butikkene til å tenke nytt når det gjelder kontanthåndtering. Sikkerhet for de ansatte er en nøkkelfaktor, samt å skape en positiv opplevelse rundt besøket og handel i butikken for kunden.

Offentlig transport

Sjåfører i mange land bruker deponeringssystemer der de kan levere dagens oppgjør. Å gi førere tilgang til en innskuddsmaskin i umiddelbar nærhet har redusert sikkerhetsrisiko og avlaster ansatte fra manuelt telling.

I økende grad er sektoren offentlig transport på leting etter innskudds løsninger som kan tilby mer enn bare opptelling av mynt og sedler. Ideelt sett ønsker de løsninger som kan bli del av et nettverk for å hjelpe dem å samle og koordinere viktige data.

Her finner du mer informasjon om våre installasjoner innen offentlig transport sektor.

Klikk på valgt segment for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg, klikk på ønsket bilde for å bli inspirert!